SlovenskýEnglish

Výzva na vykonanie výrubu / orezu stromov a iných porastov v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z