SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.kacanov.sk spravuje Obec Kačanov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kačanov

Adresa:

Obecný úrad Kačanov
Kačanov 66
072 05 Bracovce

IČO: 00325287

Bankové spojenie:
SK82 5600 0000 00424747 7001
Prima banka a.s., Michalovce

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 456
Rozloha: 578 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1304

Všeobecné informácie: ocu.kacanov@kacanov.sk

Starosta: Michal Tomko
Tel: +421 56 649 62 38
E-mail: tomkomich@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 62 38

Kompetencie:
Obec Kačanov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kačanov je zriadený na Miestnom úrade v: Trhovišti

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk