SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Názov Popis Dátum
Záverečný účet 2023 - 25.06.2024
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ – zaslanie zámeru o navrhovanej činnosti posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 18.06.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 13.06.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 13.06.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb vo voľbách do Európskeho parlamentu - 10.06.2024
Záverečný účet 2023 - Návrh - 31.05.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) Správa o hodnodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 Správa o hodnotení Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 15.05.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024 Návrh plánu činnosti 14.05.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj - 13.05.2024
Generované portálom Uradne.sk