SlovenskýEnglish

Kronika

7. mája 1961

 • bol v obci premietnutý prvý film ,,Hlavná výhra“ ktorý videlo asi 50 občanov obce.

22. novembra 1961

 • obec prežívala krásne chvíle. Okresný stavebný úrad v Michalovciach, žačal tento deň s výstavbou novej budovy dvojtriednej Základnej 9ročnej školy ročník 1-5. Vyučovanie v nej začalo už v školskom roku 1962/1963. Keďže budova novej školy mala stáť na mieste starej ktorá sa zbúrala, bola stará škola dočasne premiestnená do bývalej kancelárie JRD.

1968

 • začala sa stavba kostola, lenže stavba bola vyvlastnená a tak sa začala prestavba na kultúrny dom
 • vybudovanie výbojkového verejného osvetlenia

1974

 • výstavba autobusovej čakárne

1975

 • fungujúca knižnica a miestny rozhlas

1976

 • bol skolaudovaný kultúrny dom

9. mája 1976

 • na počesť osláv 9 mája bol zorganizovaný 2 ročník obvodnej moto-turistickej súťaže ktorej sa zúčastnili družstvá z celého okresu.

1977

 • bola zrušená základná 9 ročná škola, dôvodom bol nedostatok detí. Z priestorov bola vytvorená materská škola ktorá sa spustila do prevádzky 24. Novembra 1977

27. augusta 1977

 • otvorený a do užívania verejnosti daný kultúrny dom.

13. 7. 1980

 • uskutočnil sa prvý futbalový turnaj medzi ženáčmi, cigánmi a slobodnými. Organizátorom bolo (DO SZM) dedinská organizácia socialistického zväzu mládeže. Napriek vytrvalému dažďu to bola vydarená akcia.

1982

 • v lete sa medzi včelami vyskytol klieštik a tak mnohé včelstvá vyhynuli a obec ostala bez včiel.

1986

 • činnosť Zväzu požiarnej ochrany, účasť na súťaži v pripravenosti požiarných družstiev.

1987

 • pamätná fujavica, keď bola obec odrezaná od sveta a prerušená doprava od 11 januára až do 14. Januára
 • knižnica mala 60 čitateľov Šport – tradičný futbalový zápas Gadžo-Prosták-Cigán, súťaž v streľbe zo vzduchovky. Obec má poštu vo Falkušovciach aj keď spaduje pod Malčice

1988

 • budova školy bola využitá k zriadeniu Osobitnej školy pre mentálne retardované deti z obvodu Bracovce až Petrikovce Cena benzínu 8 korun :)

1989

 • budova kultúrneho domu bola prebraná veriacimi a slúži ako kostol. Pre knižnicu sa hľadajú náhradne priestory

1990

 • začala sa prestavba kostola

1992

 • bola pristavaná veža ku kostolu , nevyužité priestory školy boli dočasné využite ako sklad zeleniny,

1. júna 1992

 • v budove školy boli otvorené potraviny s rozličným tovarom, vedený Jozefom Pivarníkom Začal sa trend sťahovania z dediny do mesta. Z obce odišli 3 rodiny a to Tomkova č.29, Janoškova 25, a Vrabeľova č.67

1995

 • začala sa plynofikacia obce, jun 1995 bola zrušená predajňa Jednota

5. februára 1996

 • bola zahájena prevádzka v prenajatej predajni potravín Jednoty spotrebné družstvo, kde súkromny podnikatelia pán Pivarník Jozef a MVDr. Stanislav Pastirik znovuotvorili predajňu potravín, rozšírenu o drogériovy tovar a textil. Obec je zásobovaná 5 druhmi chleba,pečivom mrazenými výrobkami a skoro všetkými bežnými potrebami. V mesiaci júl skončila s podnikaním v miestnom pohostinstve pani Mihaľová