SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
892/2023 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
163 836.35 €
20240118 Dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Kačanov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
70 €
5100307416 Dodávka elektriny Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
8880217029 PZP Poistenie nákladného vozíka Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
35.23 €
1/ 2023 Dotácia pre ZO SZZP Odb.: SZZP Kačanov
Dod.: SZZP Kačanov
200 €
1374/14/0623 Otvorenie nového bankového účtu Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0 €
23/42/054/1825-2 Zmena podmienok zmluvy Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0 €
05/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Jolana Poľaková
Dod.: Obec Kačanov
10 €
23/42/054/1825-1 Dohoda o zmene práv a povinností úradu a obce Odb.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
Dod.: Obec Kačanov
0 €
Dodatok č.1/2024 Zmena a doplneníe nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kačanov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
PK-06112023-01 Zmluva o vytvorení webovej stránky Odb.: Obec Kačanov
Dod.: webex.digital s.r.o.
288 €
04/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Maria Tomková
Dod.: Obec Kačanov
10 €
D01_SEP-IMRK2-2021-003032 Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Kačanov
122 458 €
02/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Koščová
Dod.: Obec Kačanov
10 €
3/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Anna Margová
Dod.: Obec Kačanov
10 €
1/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Emília Tomková
Dod.: Obec Kačanov
10 €
23/42/010/58 Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0 €
RA-SNCA/20201887 Služba vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
23/42/054/1825 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
Dod.: Obec Kačanov
2 361.18 €
01/2023 Predaj pozemku Odb.: Kaloková
Dod.: Obec Kačanov
1 510 €
Generované portálom Uradne.sk