SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 54)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01/2024/Dotácia Podmienky poskytnutia dotácie Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského, Malčice
Dod.: Obec Kačanov
500 €
24/42/054/1337 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
113.04 €
K550038766 Poistenie majetku a všeobecná zodpovednosť za škodu Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 521.18 €
2/2024 Výmena oplotenia cintorína v obci Kačanov Odb.: Obec Kačanov
Dod.: CM STAV s.r.o.
15 471 €
24/42/054/135-1 Práva povinnosti úradu a obce Odb.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
Dod.: Obec Kačanov
0 €
02/05/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Kačanov
Dod.: EKOSPRO s.r.o.
32 000 €
0800312746 Úrazové poistenie Pupn Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
100 €
1424261 Podmienky poskytnutia dotácie Odb.: Obec Kačanov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
6/2024 Zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kačanov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
05/2024 Pripojenie koncového konzumenta Odb.: Obec Kačanov
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk