SlovenskýEnglish

História

Prvý písomný doklad o existencii obce Kačanov pochádza z roku 1304. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali väčšinou poľnohospodárskou výrobou a rozšíreným remeslom bolo košikárstvo. Malebná dedinka so štyristo obyvateľmi leží uprostred Východoslovenskej nížiny, asi 20 km juhovýchodne od Michaloviec. V nadmorskej výške 100m.

Administratívne začlenenie obce bolo do župy Zemplínskej, okres Michalovce, kraj Prešov do roku 1960. Od roku 1960 patrí pod okres Michalovce,kraj Východoslovenský. K obci patrí aj časť obce Uhlivka. Sídlo založil miestny zeman v 13. stor. Najstarší doklad o dedine sa zachoval z r. 1314. Kačanov patril viacerým zemianskym rodom. V r. 1600 malo sídlisko 9 poddanských domov. Neskôr obyv. a domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárili 3 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 8 domácností, v r. 1828 bolo 41 domov a 305 obyv. Kačanovský kostol bol ešte okolo r. 1700 drevený a patril evanjelikom.

Staré a inojazyčné názvy obce a obyvateľské mená

Obec v roku 1304 sa uvádza ako Kachond, Kachund, v roku 1479 Kaczand, roku 1773 Kaczanowcse, roku 1786 Kacschanowce, roku 1808 Kačanovce a od roku 1920 dnešný názov Kačanov - maďarsky Kácsánd. Obyvatelia obce majú podľa miesta bývania obyvateľské mená: kačanovský, Kačanovčan a Kačanovčanka.

Počty obyvateľov podľa sčitania ľudu

Roky: 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1948 1961 1970
Počet obyvateľov: 334 247 294 284 290 270 306 372 341 323 374

Celková výmera chotára je 578 hektárov pôdy.

Prírodné pomery

Nadmorská výška v strede obce je 100 m.n.m a v chotári sa pohybuje od 99 - 105 metrov. Kačanov leží uprostred Východoslovenskej nížiny na staršom agradačnom vale Ondavy. Východnú časť odlesneného chotára tvorí Malčická sprašová tabuľa, ktorá smerom na západ prechádza do recentnej nivy Ondavy.

Dejiny

Obec je doložená od roku 1304. Patrila Buttkayovcom, od roku 1414 Jánovi z Michaloviec, neskoršie často menila zemepánov. V roku 1715 mala 9 opustených a 3 obývane domácnosti, v roku 1787 25 domov a 186 obyvateľov, roku 1828 41 domov a 305 obyvateľov. V 19 storoičí vlastnila tunajšie majetky rodina Kazincziovcov a iných. Obyvatelia obce boli roľníci a košikári. Zúčastnili sa roľníckeho povstania v roku 1831. Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľov v podstate nezmenilo. Jednotné roľnícke družstvo v obci bolo založené roku 1957. Časť obyvateľov pracovala na miestnom JRD, časť v priemyselných podnikoch okresného mesta a v Košiciach.