•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 

Úradná tabuľa

Príloha č. 3 výzvy -výkaz výmer 28.8.2019

 28.08.2019

Odberateľ:  Spracoval:                                         
Projektant: Ing. arch. Marcel Tomko  JKSO : 
Dodávateľ:  Dátum: 27.8.2019
Stavba : Kačanov - Cintorín
Zadanie - výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 272 12110-1103    Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 45,810 m3
2 001 12220-1102    Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 129,925 m3
3 001 12220-1109    Príplatok za lepivosť horniny tr.3 38,978 m3
4 272 13220-1101    Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 33,353 m3
5 272 13220-1109    Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 10,006 m3
6 272 16260-1102    Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 163,278 m3
7 272 17120-1201    Uloženie sypaniny na skládku 163,278 m3
8 272 97913-1415    Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 163,278 m3
9 272 18110-1102    Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 72,100 m2
10 001 18130-1104    Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm 72,100 m2
11 231 18310-1313    Výkop jamiek, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine 50,000 kus
12 231 18410-2110    Vysadenie dreviny v rovine 50,000 kus
13 MAT 026 618400    Okrasné dreviny - Tuja 50,000 kus

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné