SlovenskýEnglish

Správa o hodnotení strategického dokumentu: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

 15.05.2024

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam aktualít: