Aktuality

Oznámenie o OCz 17.6.2022

 13.06.2022

Obec Kačanov , Obecný úrad 072 05 Kačanov 66

                                                           Oznámenie

      Obecný úrad v Kačanove týmto oznamuje, že dňa 17.06.2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcU sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
 4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2021
 5. Záverečný účet obce Kačanov za rok 2021
 6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 7. Schválenie prebytku hospodárenia v sume 8 331,45 eur, zistený podľa ustanovení § odst.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2007 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%

 1. Výročná správa za rok 2021
 2. Rôzne
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

                                                                                                   Michal Tomko

                                                                                                   starosta obce     


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné