•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 

Aktuality

Oznámenie o konaní OcZ 17.12.2021

 14.12.2021

Obec Kačanov , Obecný úrad 072 05 Kačanov 66

                                                           Oznámenie

      Obecný úrad v Kačanove týmto oznamuje, že dňa 17.12.2021 o 16.30 hod. v zasadačke OcU sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva s týmto

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
 4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 5. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022
 7. List audítora pre OcZ obce Kačanov
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

V Kačanove dňa 10.12.2021                   

Michal Tomko

starosta obce

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné