Aktuality

Oznámenie o OcZ 19.3.2021

 15.03.2021

Obec Kačanov , Obecný úrad 072 05 Kačanov 66

                                                           Oznámenie

      Obecný úrad v Kačanove týmto oznamuje, že dňa 19.03.2021 o 17.00 hod. v zasadačke OcU sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva s týmto

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

V Kačanove dňa 15.03.2021                    Michal Tomko

                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné