Aktuality

Oznam o zasadnutí OcZ 11.12.2020

 04.12.2020

Obec Kačanov , Obecný úrad 072 05 Kačanov 66

                                                           Oznámenie

      Obecný úrad v Kačanove týmto oznamuje, že dňa 11.12.2020 o 16.30 hod. v zasadačke OcU sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva s týmto

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
 4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 5. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
 7. List audítora pre OcZ obce Kačanov
 8. Schválenie zámeru predaja pozemkov s osobitým zreteľom obce Kačanov
 9. Schválenie VZN č.7/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady obce Kačanov
 10. Schválene VZN č. 8/2020 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ Kačanov
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

V Kačanove dňa 04.12.2020                    Michal Tomko

                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné