Aktuality

Oznam o zasadnutí OcZ 17.7.2020

 14.07.2020

Obec Kačanov , Obecný úrad 072 05 Kačanov 66

                                                           Oznámenie

      Obecný úrad v Kačanove týmto oznamuje, že dňa 17.07.2020 o 18.00 hod. v zasadačke OcU sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
  4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2019
  5. Záverečný účet obce Kačanov za rok 2019
  6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
  7. Schválenie použitia prostriedkov RF na úhradu kapitálových výdavkov
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

                                                                                                   Michal Tomko

                                                                                                   starosta obce     

1 2 3 4 5 6 7 8

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné